Energie & Zelfzorg

Praktijk voor energetische begeleiding
Groningen

Integratief energetisch werk, meditatie en pulsing voor mensen die met mensen werken. 

Over Praktijk voor energetische begeleiding

Nynke is andragoog (pedagogiek richting de ontwikkeling van volwassenen), trainer en therapeut voor mensen die met mensen werken. In 2014 ontstond een wens naar balans tussen de zakelijkheid van organisatorisch werk en de zachtheid van wat wezenlijk is voor mensen, los van technieken en structuren. Die balans vond ze in de zevenjarige opleiding Spirituele Psychologie. In het werken met mensen ontstond weer meer ruimte voor echte aandacht en betrokkenheid.

Sinds 1998 begeleid ik vrijwilligers, studenten, ervaren en startende sociale professionals in het welzijnswerk bij veranderingsprocessen. Vaak zijn dit mensen die vanuit ervaringsdeskundigheid werken. Thema’s als het zoeken naar een balans tussen contact met jezelf en betrokkenheid bij anderen, onmacht van de hulpverlener, de inzet van onze eigen menselijkheid en autonomie versus vanuit een systeem (moeten) werken zijn bekende onderwerpen voor me. Het inspireert me om te werken aan goede zelfzorg voor mensen die met mensen werken.

Welkom!


Praktijk voor energetische begeleiding

Nynke van der Hoek

Bentismaheerd 210, NL 107015924B02
9736EM Groningen

Lid van beroepsvereniging

Energie & Zelfzorg