Brise Suave - centrum voor spirituele, sociale en kunstzinnige ontwikkeling

Brise Suave
Zuidbroek

Brise Suave is een centrum dat door een familie gerund wordt en wil jou helpen om je leven en/of kunst tot bloei te brengen en je met je fundamentele goedheid te verenigen.

We hebben met ons werk een idealistische bedoeling. In ons begeleidende en ondersteunende werk richten we ons niet op de bestrijding van symptomen. We gaan ervan uit dat deze symptomen duiden op een spirituele behoefte en/of doorbraak. We kunnen helpen om je bewust te worden wat en hoe je wilt veranderen. We kunnen deze verandering niet voor jou realiseren, maar we kunnen je hierbij wel ondersteunen.

We werken op verschillende lagen. Zo kunnen we samen een ander licht te laten schijnen op je menselijke problemen. Deze problemen kunnen van allerlei aard zijn: individuele problemen zoals depressie of angst, relationele problemen of je kinderen maken een moeilijke tijd door.

Ook is het mogelijk om je leven meer inhoud en zin te geven door kunstzinnig te ontwikkelen. Zeker als je al een zekere affiniteit, of aanleg hebt in deze richting, kan dit waardevol zijn.

Daarnaast kun je samen met ons het spirituele pad op te gaan. Deelname aan een meditatiegroep is dan een goed eerste begin. Van hier uit kan worden deelgenomen aan allerlei groepen die jou spiritueel ondersteunen.
Het spirituele pad is het levenspad waarop we onze levensvreugde, levensmoed, mededogen en helderheid kunnen ontplooien. Het is het pad waarop we onszelf leren kennen en de obstakels opruimen die deze eigenschappen onderdrukken. Deze fundamentele eigenschappen hoeven we niet te verwerven, maar bezitten we door onze menselijke geboorte. We richten ons op zelfonderzoek (levenswijsheid) en het beoefenen van zachtmoedigheid.

Over Brise Suave

Brise Suave is een centrum voor spirituele, sociale en kunstzinnige ontwikkeling dat gerund wordt door één familie. We richten ons op persoonlijke en groepsbegeleiding en daarnaast op opleidingen, cursussen en retraites.

Wij zijn Bert (1946) en Krista (1959) Jonkers. We zijn meer dan vijfendertig jaar werkzaam geweest als begeleiders-, opleiders-, en supervisors persoonlijke groei. Van onze voor- en tegenspoed hebben we ervaringen gemaakt en steeds vanuit een nieuw bewustzijn keuzes gemaakt en onze beslissingen genomen en hebben ons ontwikkeld tot boeddhistisch spiritueel leiders.

Ik ben Egbert Jonkers (1990), afgestudeerd Master in de Fine Arts. In mijn kunstcarriëre heb ik mij vooral toegelegd op filosofie en het onderzoeken van vergankelijkheid.

Ik ben Tessel de Jong (1994), creatief therapeute. Een kernpunt van mijn begeleidingswerk is dat je fundamenteel een goed mens bent en dat we allemaal een kracht in ons hebben om verantwoordelijkheid voor ons leven te nemen.


Brise Suave

Westeind 29
9636 CC Zuidbroek

Brise Suave - centrum voor spirituele, sociale en kunstzinnige ontwikkeling