Kinderfluisteren & Reading

Jessica Zwart
Lageland

Kinderfluisteren & Reading voor volwassenen op afstand met behulp van automatisch schrift. Voor antwoord op vragen over jezelf en/of over je kind.

Ik werk als kinderfliuisteraar voor kinderen t/m 7 jaar én kinderen van alle leeftijden met een (meervoudige) beperking. Daarnaast werk ik als reader voor volwassenen (30+ jaar, zie website voor meer informatie). HIeronder meer informatie over kinderfluisteren:

De kinderfluisterconsulten zijn bedoeld om antwoord te geven op jouw vragen over je kind t/m 7 jaar. Of vragen aan een kind van alle leeftijden met een beperking. Dit kan gaan over bijvoorbeeld zijn/haar gedrag, emoties, behoeften of psychische verklaring achter fysieke verschijnselen. Bijvoorbeeld:

- spanningsklachten (fysiek / emotioneel)
- huilen
- slaapproblemen
- onbegrepen gedrag
- vermoedens van ongelukkigheid
- vragen over opvang/school
- willen weten wat je kind / baby nodig heeft

Het uitgangspunt is altijd dat het kind wordt gezien in wie hij/zij werkelijk is en wat hij of zij nodig heeft.

Ik werk online en op schrift. Een video-intake van maximaal 15 minuten is voldoende voor mij om 'de energie van het kind' op te pikken. Vervolgens schrijf ik het consult uit op papier (5-8 pagina's inclusief instructie). In deze tekst staat zowel de letterlijke tekst die van je kind af komt, als informatie over de dynamiek tussen je kind en de omgeving.

Daarbij krijg je hele concrete handvatten over hoe je je kind kan ondersteunen en/of begrijpen. Het is heel duidelijk, praktisch en toepasbaar.  Het doel is dat je met de reading aan de slag kunt als ouder en zelfstandig op korte termijn verandering kan realiseren.

 

Over Jessica Zwart

Ik ben Jessica Zwart, geboren in 1981 in Zaandam, en werk als reader, baby- en kinderfluisteraar.

Mijn loopbaan begon heel ergens anders; op de HTS en HEAO waarna ik 10 jaar heb gewerkt als adviseur en facilitator bij diverse organisaties. Er leek een glansrijke carrière weggelegd voor me, maar ik werd ziek. Mijn lichaam gaf een duidelijk ‘Stop! Je zit op een verkeerd pad!’

Wat volgde was een lange weg waarin ik menig therapie, methode en cursus volgde. Laag voor laag pelde ik mijn eigen ui af. Legde overtuigingen bloot. Kwam los van conditionering en heelde vele innerlijke kinderen. Hoe meer mijn ‘bedachte zelf’ van me af viel, hoe meer de ware kern naar buiten kon komen. En hiermee ook een oud en verstopt talent: die van helderzien en reading.

Toen mijn dochter werd geboren, werd me nog iets in de schoot geworpen: kinderfluisteren. Sinds haar komst, kan ik met kinderen communiceren. Hoe het werkt weet ik niet, ik versta ze gewoon via een soort telepathische verbinding.

Wat mijn werk kenmerkt is het praktische taalgebruik en de duidelijke uiteenzetting. Klanten vinden het helder en duidelijk. Ik maak het aards, zonder de magie van sommige spirituele verschijnselen tekort te doen.

Mijn doel? Mensen en kinderen zien in wie ze werkelijk van binnen zijn. Om daar stap van stap naar toe te groeien.


Jessica Zwart

Jessica Zwart

Hamweg 21
9623PA Lageland

Kinderfluisteren & Reading