Een nieuw begin

Nog even en we glijden het jaar 2017 in. In eerste instantie lijkt het een jaar als alle voorgaande jaren, gewoon, van 2015 overgaand in 2016 en zo weer door naar 2017. De vraag is echter; is dat ook zo? Nee, dat is namelijk niet het geval. 2017 zal een speciaal jaar zijn, een bijzonder jaar met vele mogelijkheden en potenties.

 

2017 brengt een nieuw begin

Laat ik een en ander iets verder toelichten; 2017 is een ‘1-jaar’ volgens de numerologie. En wat wil dat zeggen: alles begint vanuit 1. Een eerste gedachte, een eerste impuls, een idee, een eerste initiatief, een eerste gevoel etc. Het getal 1 staat voor creatie, voor de start van iets nieuws en voor het goddelijke principe. In het afgelopen jaar hebben we vele kansen gekregen om oude zaken los te laten, om energieën, patronen, personen, banen, omgeving, huis of dierbaren los te laten die niet meer in overeenstemming zijn met wie wij nu op dit moment zijn, ofwel mochten wij ze loslaten omdat het ons niet meer voorwaarts bracht in onze evolutie en persoonlijke groei. Dat loslaten was soms lastig, pijnlijk, confronterend, onge-makkelijk of verdrietig. En toch onvermijdelijk. Want het is een noodzaak om voordat je met iets nieuws wilt beginnen, je oude zaken dient los te laten om daardoor ruimte te scheppen voor nieuwe energiestromen. Heb je oude zaken niet of onvoldoende losgelaten dan neem je deze energiepatronen mee in je nieuwe projecten, relaties, ondernemingen of creaties.

Op zich geen goed idee. Eenvoudigweg omdat het nieuwe jaar 2017 een jaar zal zijn vanuit de 1-energie en dat vraagt nu nieuw inzicht, nieuw denken, nieuwe structuren, nieuwe initiatieven en plannen. Alles wat we nu onvoldoende hebben losgelaten, draagt de oude energie met zich mee. Met de oude energie bedoel ik oude 3-dimensionale energie. Deze energiestroom zal niet meer functioneel zijn in de nieuwe tijd. Sterker nog, het zal ons gaan belemmeren en beperken, waar door we het leven als zwaar en moeizaam gaan ervaren.

 

Trialiteit ipv dualiteit

Wat is nu dan precies die nieuwe energie? Waar staat de nieuwe tijd voor? Om dat duidelijk te kunnen maken even terug naar de oude tijd, de oude energie. In de oude tijd leefden wevoornamelijk vanuit het lineaire denken. ‘Ik ben bij punt A en wil naar punt B’. Het duale denken kun je ook stellen. A is goed, B is slecht. Of ‘jij bent hier en ik ben daar’. Alsof de tijd zich via een rechte lijn beweegt. Vanuit dit lineaire denken hebben we onszelf voortdurend beperkt door te leven vanuit de dualiteit en elke ervaring als goed of slecht beoordelend.

Vanuit het nieuwe denken, vanuit de nieuwe tijd en energie gaat het niet meer om de dualiteit, maar om de trialiteit. Vanuit de trialiteit ontstaat er een derde positie. De rechte lijn veranderd in een driehoek. De basis is de rechte lijn vanuit de oude energie en de punt van de driehoek vormt nu de derde positie, zie hier de trialiteit. Dit punt, de derde positie, wordt nu gevormd door het hart. Door vanuit die derde positie te kijken ontstaat er nu overzicht. We kunnen nu als het ware van bovenaf op een omstandigheid kijken en we nemen daardoor meer waar. We kunnen nu zien dat niet alleen positie A goed is en positie B slecht, we kunnen nu zien dat positie A nodig is om positie B er ook te kunnen laten zijn. We kunnen nu waarnemen dat positie B de voorwaarden verschaft voor positie A. Door nu vanuit ons hart, de derde positie, waar te nemen onttrekken we ons aan de dualiteit en daarmee aan het veroordelen. Door vanuit ons hart waar te nemen, zijn we in staat om vanuit liefde waar te nemen en zijn we meer in verbinding met ons ware zijn en daardoor meer in verbinding met elkaar (zie het plaatje maar als een Drone die vanaf bovenaf zicht heeft).

 

Vanuit het hart

De nieuwe tijd vraagt van ons om meer vanuit ons hart te leven, waar te nemen, te scheppen, te handelen. Daardoor zal het makkelijker zijn om vanuit de verbinding de eenheid te bewaren en een andere richting aan ons leven gevend. Meer vanuit ons goddelijk zijn. Nu terug naar het jaar 2017.  Zoals ik al aangaf is dat een 1-jaar met daaraan alle energieën gekoppeld. Dat betekent dat het jaar 2017 volop kansen biedt om een nieuwe weg in te slaan. Een weg vanuit verbinding met onze binnenwereld en onze buitenwereld. Het biedt ons de gelegenheid om vanuit ons hart te ervaren en te beleven wat wel en wat niet bij ons past. Het zal gemakkelijker zijn om vanuit passie te leven. Omdat we vanuit ons hart kunnen leven, zullen we ook in staat zijn om makkelijker datgene naar ons toe te halen wat we nodig hebben om deze hart-energie te gronden en daarmee datgene manifesteren wat de aarde en het geheel dient. Stel je eens voor: de aarde is schoon, rivieren stromen helder door het landschap, de zee en oceanen zijn vrij van plastic en andere vervuilende onderdelen, gif is taboe op de aarde, er is vrede, dieren leven op aarde zonder bedreiging, gezondheid is binnen bereik van ieder individu, criminaliteit is zo goed als uitgestorven en de leiders van de wereld staan in dienst van de bevolking en handelen als zodanig. De natuur is in balans, de aarde groen, bloeiend en weelderig. Is dit een utopie? Ik geloof van niet. Ik ben er heilig van overtuigd dat wij als mens, als soort hier op aarde in staat zijn dit te bewerkstelligen. Juist nu, nu we volledig in de nieuwe tijd leven en vanuit de trialiteit kunnen handelen. Juist omdat we in staat zijn om ons hart-verlangen te manifesteren door de verlangens vanuit het hart te gronden met de aardse energieën, waardoor het vorm krijgt. Wat is daarvoor nodig?

 

In de eerste plaats vertrouwen.

Vertrouwen dat wij als goddelijk wezen in staat zijn om te creëren, te scheppen. Dit is immers het goddelijk principe. In de tweede plaats de moed om te verlangen en daarin te kiezen. Kiezen voor welzijn van mens, dier en plant. Kortom, kiezen voor het welzijn van Moeder Aarde en alles wat daar op leeft.In de derde plaats onze angst te transformeren in liefde. Daar waar liefde is, is geen angst. Daar waar angst is, is geen liefde. Wij kiezen telkens weer, elke dag, elk uur van de dag. Wees daarvan bewust en probeer steeds te kijken of je keuzes in overeenstemming zijn met liefde, vanuit vertrouwen en in harmonie met je omgeving. Het nieuwe jaar 2017 schept daarvoor alle ruimte, alle kansen en mogelijkheden. Waar kies jij voor? Welke richting sla jij in, in je leven? Wat schep jij als goddelijk wezen?

Thea Boven

Thea Boven runt samen met haar partner Dominicus  Hettinga het opleidingscentrum Lightwave- therapeuten en trainers

Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan wij graag samen met jou op onderzoek uit, mogelijkheden tegen het licht houdend en inzicht geven in jou potenties voor jouw nieuwe begin.

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...